I en intervju med Lusa ansåg chefen för Internationella valutafonden (IMF) för Europa, Alfred Kammer, att Portugal har noterat betydande ökningar av huspriserna under de senaste åren, men påpekade att detta är ett scenario som sträcker sig till andra ekonomier.

"Huspriserna [i Portugal] har ökat, från 2015 års nivåer fram till nu, med 111%, mot 42% i euroområdet. Det är en mycket större ökning", sade han.

Alfred Kammer betonade att det finns en avmattning i bostadspriserna i genomsnitt i de gemensamma valutaländerna, men att detta ännu inte är fallet i Portugal.

"I Portugal fortsätter bostadspriserna fortfarande att öka", påpekade han och tillade att IMF dock inte är oroat över effekterna av dessa ökningar på den "finansiella stabiliteten".

För IMF-chefen beror denna ökning på "en brist på utbud", så institutionen förväntar sig inte "en plötslig korrigering av bostadspriserna".

"Detta är en stor fråga inte bara i Portugal, utan i flera europeiska länder. Det är en fråga om överkomliga bostadspriser och därför är det som behövs att skapa det rättsliga utrymmet och öka utbudet. Vad regeringen också gör är att ha offentliga investeringar för att skapa sociala bostäder", påpekade han.

För Alfred Kammer är "detta två bra politiska svar som bör fullföljas".