Enligt uppgifter från Europeiska statistiktjänsten minskade underskottet igen 2023, jämfört med 3,7% 2022, och skulden motsvarar 90,8% av bruttonationalprodukten (BNP) i de 20 länderna i euroområdet.

I Europeiska unionen (EU) försämrades det offentliga underskottet från 3,4 % 2022 till 3,5 % 2023, och skuldkvoten sjönk från 83,4 % till 81,7 % av BNP.

Alla 27 medlemsstater, utom Cypern och Danmark (3,1 % vardera), Irland (1,7 %) och Portugal (1,2 %), noterade offentliga underskott, med de högsta i Italien (-7,4 %), Ungern (-6,7 %) och Rumänien (-6,6 %).

Eurostats bulletin visar också att i slutet av 2023 registrerades de lägsta förhållandena mellan offentlig skuld och BNP i Estland (19,6%), Bulgarien (23,1&) och Luxemburg (25,7%) och de högsta i Grekland (161,9%), Italien (137,3%) och Frankrike (110,6%).

År 2023 hade Portugal en offentlig skuld på 99,1 % av BNP, vilket placerade landet på sjätte plats bland de högsta.