Rapporten beskriver centralbankens verksamhet inom ramen för utgivning av sedlar och mynt och förklarar att BdP:s producerade sedlar motsvarar den andel sedlar som tilldelats den för att producera inom ramen för avtalet med centralbankerna i Österrike och Belgien.

När det gäller sedlar som satts i omlopp av Bank of Portugal förblev detta värde negativt under 2023 (-24,7 miljarder euro) och minskade med 17,8 procent jämfört med slutet av 2022. 6 372,7 miljoner euro lämnade Bank of Portugal i sedlar och 10 113,6 miljoner euro kom in.

BdP motiverar den negativa nettoutgivningen med turismens tillväxt (eftersom turister tar med sig sedlar som inte absorberas av efterfrågan) och räntehöjningen från Europeiska centralbanken (som avskräcker från att hålla sedlar).

Nettoutgivningen av mynt fortsatte att öka och uppgick till 791,6 miljoner euro i slutet av året.

På global nivå nådde antalet eurosedlar och euromynt i omlopp historiska höjder i slutet av 2023, med 29,8 miljarder sedlar och 148,2 miljarder mynt, vilket för BdP "bekräftar att kontanter fortsätter att vara det mest använda betalningsmedlet för euroområdets medborgare".

Trots detta minskade värdet på eurosedlar i omlopp för första gången sedan införandet av den gemensamma valutan och uppgick till 1,6 miljarder euro, 0,3 procent mindre än i slutet av 2022, vilket återspeglar ECB:s räntehöjningar.

När det gäller förfalskningar togs 16 723 förfalskade sedlar och 3 197 förfalskade mynt ur omlopp i Portugal under 2023. Dessa uppgifter var redan kända och BdP säger att de i båda fallen motsvarar "små procentandelar av antalet äkta sedlar och mynt i omlopp".

Förra året ändrade BdP reglerna för insättning och uttag av sedlar och mynt i sina kassor för att uppmuntra direkt utbyte mellan banker och värdetransportföretag. Centralbanken uppger att detta var anledningen till att "uttag och insättningar av medel i Banco de Portugal minskade kraftigt".