Öppningen stärker Pingo Doces plan för expansion och ombyggnad, som innebär att ett nytt butikskoncept införs, baserat på färdiglagad mat, färsk mat och service, egenskaper som särskiljer varumärket.

Credits: Supplied Image;

Den nya butiken tar också större miljöhänsyn och presenterar alternativ som möjliggör en mer hållbar shoppingupplevelse, genom att tillhandahålla återanvändbara ekologiska nätkassar och vagnar och en ECO-filterad vattenpåfyllningsstation. Kunderna kan också ta med sig sina egna förpackningar och lådor för att använda i delikatessbutiken eller Take Away.