Den portugisiske konstnären Bordallo II har täckt António Oliveira Salazars grav på kyrkogården i församlingen Vimieiro i Santa Comba Dão med en gigantisk "antifascistisk" medicinförpackning.

"Liberdade", som Bordallo II kallar läkemedlet, är en "antifascistisk probiotisk" på "25 mg" och med "50 kapslar", med hänvisning till revolutionen den 25 april och de 50 Chega-ledamöterna, som valdes av portugiserna den 10 mars, som nu är en del av republikens församling.

"Av någon anledning börjar de som har tyranniska och antidemokratiska ambitioner just med att attackera friheten - detta komplexa begrepp som korsar flera områden i våra liv och utan vilket vi inte kommer att ha ett rättvist samhälle. Frihet är grundläggande för var och en av oss och för allas välbefinnande", börjar artisten med att skriva i ett inlägg på sitt Instagramkonto och tillägger att "vi får inte bli distraherade och ta friheten för given".

"Tvärtom måste vi försvara den och utöva den varje dag. Den 25 april tjänar också till att påminna oss om detta! Att försvara friheten innebär att respektera olikheter, kräva universella grundläggande rättigheter och tillåta uttryck för fri tanke och kreativitet. Konsten måste också vara fri, den måste kunna ifrågasätta, provocera och ge en utgångspunkt för reflektion", betonar han innan han avslutar med "25 april ALLTID, fascism aldrig igen".