Myndigheten för livsmedelssäkerhet och ekonomisk säkerhet(ASAE) genomförde i slutet av förra veckan, via den regionala enheten för södra regionen - Santaréms operativa enhet - "fyra husrannsakningar i kommunerna Batalha och Caldas da Rainha inom ramen för kampen mot illegal slakt och marknadsföring av onormala, skadade eller korrupta livsmedel".

Som ett resultat av åtgärden, förklarar myndigheten i ett uttalande, "beslagtogs 4 260 kg köttprodukter, nämligen fårkroppar, fryst fårkött och fryst kyckling, med ett ungefärligt värde på 21 130 euro".

Efter en undersökning skickades köttprodukterna "för destruktion eller djurfoder".