Enligt en tabell från det regionala vattenbolaget Águas do Algarve visade Castro Marim en minskning av vattenförbrukningen med 36% i april jämfört med samma period förra året.