I ett uttalande klargör Senhora da Conceição Porto Parish att det under 2023 serverades 224 184 måltider i staden, baserat på uppgifter från 15 frivilliga enheter som ingår i axel 6 (volontärarbete) i NPISA - Homeless Planning and Intervention Center.

Det kommunala stödnätverket för hemlösa omfattar 63 enheter i staden och är indelat i sex åtgärdsområden: socialt stöd, sysselsättning och utbildning, bostäder, deltagande och medborgarskap, hälsa och volontärarbete.

Förra året arbetade cirka 46.000 volontärer från de 15 enheterna 16.385 timmar på rundor och 1.392 resor.

Dessutom mobiliserades 4.415 volontärer, varav 93 anställdes på heltid.

Måltiderna som serveras motsvarar en investering på 1,17 miljoner euro och värdet per måltid är 5,20 euro, en ökning jämfört med 2022 då priset per måltid var 4,90 euro.

Förutom de måltider som serverades av enheterna serverade de tre solidaritetsrestaurangerna i staden Porto, som finansierades av kommunen, 170 tusen måltider, resultatet av en investering på mer än 760 tusen euro.

Sammantaget serverades 394 184 måltider till hemlösa i staden Porto, vilket är resultatet av en investering på mer än 1,9 miljoner euro.