Jämfört med föregående månad minskade antalet förmånstagare med 2 237 personer i mars, men jämfört med samma månad föregående år ökade antalet förmånstagare med 16 252 personer, enligt sammanfattningen från strategi- och planeringskontoret (GEP) vid ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet.

Det är främst kvinnor som ansöker om arbetslöshetsersättning, motsvarande 110 657 personer (56,6% av det totala antalet).

Om man enbart ser till arbetslöshetsersättningen uppgick antalet ersättningstagare till 153.208, vilket är en minskning med 1% totalt sett men en ökning med 12,4% jämfört med samma månad föregående år.

Den genomsnittliga arbetslöshetsersättningen uppgick i mars till 641 euro per månad, vilket motsvarar en ökning med 4,2% jämfört med samma månad föregående år.

När det gäller den första sociala arbetslöshetsförmånen behandlades denna förmån till 11 294 mottagare, 6,1% mindre än i februari och 13,5% mer jämfört med mars 2023.

Den efterföljande sociala arbetslöshetsersättningen omfattade 22 197 mottagare, en minskning med 0,8% i månadsvis och 10,7% jämfört med året innan.