Ministerrådet godkände arbetena för höghastighetstågförbindelsen (LAV) mellan Lissabon och Madrid, vilket kommer att göra det möjligt att förbinda de två städerna med en resa som tar tre timmar.

Beslutet, förklarar regeringen i ett uttalande, "är avsett att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ för järnvägstransporter" och fastställer följande restider som ett mål:

Porto-Lissabon - 1 timme och 15 minuter

Lissabon-Madrid - 3.00

Porto-Vigo - 0h50

Regeringen anser att "LAV utgör ett konkurrenskraftigt järnvägsalternativ till dagliga flygningar, med 40 flygningar mellan Lissabon och Madrid och cirka 20 mellan Porto och Lissabon".

Med detta alternativ, på förbindelsen mellan Lissabon och Madrid, kommer LAV att minska restiden till 6.00 år 2027 och till 3.00 år 2034, när hela sträckan är i drift, enligt regeringens beräkningar.

Det är viktigt att betona att "tidpunkten för investeringar kommer att vara förenlig med Spanien, för att garantera ett samordnat och snabbt genomförande av projektet och fullt ut optimera tillgången till europeisk finansiering".