Totalt utvärderades 20.966 lärosäten från hela världen, 435 fler än föregående år, och UAlg placerar sig på plats 1309, med en totalpoäng på 68,9, och i undersökningen rankades UAlg på plats 1.255.

CWUR har sedan 2012 publicerat den enda akademiska rankningen av universitet i världen, som bedömer utbildningens kvalitet, anställningsbarhet, baserat på tidigare studenters yrkesmässiga framgångar, kvaliteten på lärarpersonalen och forskningsresultat. Objektiva indikatorer används för de fyra grundpelare som ligger till grund för klassificeringsmetoden (utbildning, anställningsbarhet, undervisande personal och forskning), utan att förlita sig på undersökningar och datapresentationer från universiteten.