De som har kortet kan få statligt tillhandahållen sjukvård på samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa fall) som personer i det land som omfattar alla 27 EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Storbritannien.

EHC ger dig bara tillgång till offentliga eller avtalade tjänster. Om du vill anlita en privat vårdinrättning måste du ha en sjukförsäkring.


När kan jag använda EHC?

Du kan använda kortet för hälso- och sjukvårdstjänster som konsultationer, nödsituationer eller till och med medicinering, på samma villkor som landets invånare. Men var försiktig, eftersom du bara kan använda det under din vistelse i landet, oavsett om det är på semester eller för arbete. Du kan med andra ord inte bara resa för att få medicinsk behandling.


Vem kan ansöka om det europeiska sjukvårdskortet?

Personer som är lagligen bosatta i Portugal och som uppfyller något av följande krav kan ansöka om det europeiska sjukvårdskortet:

- Socialförsäkringsförmåner (arbetstagare, pensionärer, arbetslösa och deras familjer).

- Förmåner från offentliga delsystem för hälso- och sjukvård.

- Förmåner från privata delsystem för hälso- och sjukvård.

- Är användare av SNS (inte kopplad till socialförsäkring eller ett delsystem för hälso- och sjukvård).

- Är registrerad i den frivilliga socialförsäkringen.

- Är en arbetstagare som är utstationerad utomlands.

- Är en tidigare arbetstagare utomlands (nuvarande pensionär som återvänt till Portugal).


Barn och ungdomar

Barn och ungdomar bör också be om sitt europeiska sjukvårdskort, eftersom varje kort är individuellt och varje familjemedlem måste ha sitt eget kort.


Hur får jag kortet?

Du kan begära ditt kort antingen online eller personligen.

sidan Social trygghet anger du ditt personnummer (NISS) och ditt lösenord eller får tillgång till din profil med den digitala mobilnyckeln. Gå sedan till menyn "Sickness" och sedan alternativet "Get European Health Insurance Card". Slutligen klickar du på "Starta beställning" och följer instruktionerna.

Du kan också göra begäran via appen Social Security + Próxima, välja alternativet "Europeiskt sjukförsäkringskort" och följa instruktionerna.

Om du föredrar att göra din begäran personligen kan du gå till en servicedisk för social trygghet eller en Citizen's Store. Om du bor i skärgårdarna kan du göra det på tjänsterna från Azorernas socialförsäkringsinstitut och Madeiras socialförsäkringsinstitut, IP-RAM.

Nödvändiga dokument

Att ansöka om ett europeiskt sjukvårdskort kräver inte mycket dokumentation eller byråkrati. Du behöver bara ha ditt NISS-nummer och fylla i ansökningsblanketten för det europeiska sjukförsäkringskortet som finns på socialförsäkringens webbplats.


Hur länge måste jag vänta på att få kortet?

När du har skickat in ansökan skickas det europeiska sjukförsäkringskortet till din adress, normalt inom 5-7 arbetsdagar. Om du måste resa inom 10 dagar och ännu inte har fått kortet kan du begära ett provisoriskt ersättningscertifikat (Provisional Replacement Certificate, CPS) som, som namnet antyder, ersätter kortet i 3 månader och garanterar dig samma rättigheter.

Om du är på resa och har glömt ditt europeiska sjukvårdskort hemma, eller om du har tappat bort det, och om du behöver sjukvård kan du be socialförsäkringen att skicka CPS till den vårdcentral där du befinner dig.


Giltighetsdatum och förnyelse

Det europeiska sjukvårdskortet är giltigt i tre år, men en annan period kan fastställas om det passar respektive vårdenhet.

Efter denna period, och helst inom 30 dagar före utgångsdatumet, måste du förnya kortet enligt de förfaranden som anges för din ursprungliga ansökan. Om det är bråttom kan du begära förnyelse innan giltighetstiden går ut och ange hela kortnumret.