Lissabon hamnar på 28:e plats med en årlig tillväxt på 1,8%, före städer som Paris, Wien, Genève, London, New York och furstendömet Monaco.

"På kvartalsbasis visade pristillväxten också tecken på att stärkas, med en ökning på 1,1% under första kvartalet 2024, över tillväxten på 0,3% under sista kvartalet förra året", säger Knight Frank-rapporten.

Med tanke på de 44 analyserade marknaderna lyfter konsultföretaget fram att 78% registrerar en årlig pristillväxt, medan 19% visar nedgångar.

"Takten i prisnedgångarna har avtagit: om nio marknader för ett år sedan, under det första kvartalet 2023, registrerade årliga prisnedgångar på mer än 5%, var det under det första kvartalet i år bara en marknad, Frankfurt, som uppvisade ett liknande beteende (- 6,9%)", står det också.

Högst upp på listan ligger Manila med en årlig tillväxt på 26,2%. Därefter följer Tokyo med 12,5% och Mumbai med 11,5% på andra respektive tredje plats. Topp 5 kompletteras av Perth (11,1%) och Delhi (10,5%).

Lissabon är den 28:e marknaden med den högsta pristillväxten på lyxbostäder. För Francisco Quintela, VD för Quintela e Penalva, Knight Franks partner i Portugal sedan 2021l, "visar dessa uppgifter att den nationella marknaden har varit mycket motståndskraftig och fortsätter att vara i sikte för internationella investerare, vilket är mycket positivt för sektorn och för dynamiken i den nationella ekonomin".