"Vi måste vara ännu mer rigorösa och effektiva i användningen av dessa resurser", sade Luís Montenegro, när han talade vid sessionen till minne av 40-årsjubileet för bildandet av National Association of Portuguese Municipalities (ANMP) vid institutionens huvudkontor i Coimbra.

Stöd till Portugal från Europeiska unionen (EU) "måste användas" enligt "förnuftig användning", som ett "ekonomiskt instrument" för att utveckla landet och skapa välstånd och sysselsättning, förespråkade han.

I detta sammanhang höll premiärministern inte med om tanken att "det är nödvändigt att spendera" de medel som görs tillgängliga av europeiska organ bara för att "inte förlora pengarna".

"Detta perspektiv är inte vänligt inställt till framtiden", tillade han och försvarade att den portugisiska administrationen "måste reagera snabbare" på de ansökningar som presenteras och på övervakningen av projektens genomförandeprocesser.

För Luís Montenegro är det nödvändigt att "påskynda betalnings- och stödmekanismerna".

När det gäller PRR beklagade han att endast 20 procent av de medel som ställts till förfogande har genomförts halvvägs genom EU:s stödprocess.