Den kommande sommaren kommer att bli ännu varmare än vanligt. Varningen lanserades förra veckan av Aemet, Spaniens meteorologiska byrå, baserad på Copernicus, Europeiska unionens jordobservationsprogram.


Enligt deras prognos "finns det en mycket hög sannolikhet på 70-100 procent" för att temperaturerna kommer att stiga över det normala i Portugal, i nästan hela Spanien, i södra Europa och i Nordafrika under de kommande månaderna.