"Skatte- och tullmyndigheten (AT) är medveten om att vissa skattebetalare får bedrägliga textmeddelanden (SMS)", heter det i en varning som publicerats på Finansportalen, där det framhålls att mottagarna av dessa SMS "på ett illvilligt sätt förmås att göra en betalning för att påstås reglera sin skattesituation".

Liksom i tidigare situationer uppger AT att dessa meddelanden är "falska" och att deras enda syfte är att övertyga mottagaren om att göra otillbörliga betalningar.

I ett av de falska sms som AT delat med sig av står det att "Skatteverket informerar" den skattskyldige om att tidsfristen för "betalning av böter 13415/24AT" närmar sig sitt slut, med uppgifter om "enhet", "referens" och det belopp som måste betalas omedelbart för att "undvika beslagtagande av tillgångar". I ett annat SMS talas det istället för böter om "skattebrott" och betalningsuppgifter anges också.

Liksom i tidigare fall varnar AT skattebetalarna för att utföra de begärda åtgärderna och råder dem att läsa informationsbroschyren om "Informationssäkerhet" som kan hämtas på finansportalen genom att gå till avsnittet "Stöd till skattebetalare" och sedan "Användbar information".