The Portugal News logo
Inbox

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Läs dagens portugisiska berättelser som levereras till din e-post.


Terms & Conditions

Dessa villkor beskriver de regler och bestämmelser som gäller för användningen av Anglopress Edições e Publicidade Lda:s webbplats, som ligger på följande adresshttps://www.theportugalnews.com/.

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att användawww.theportugalnews.com om du inte godkänner alla de villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning samt alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" avser dig, den person som loggar in på denna webbplats och som är kompatibel med företagets villkor. "Företaget", "oss", "vi", "vår" och "oss" avser vårt företag. "Part", "parter" eller "oss" avser både kunden och oss. Alla termer avser erbjudande, acceptans och betalning som är nödvändig för att vi ska kunna bistå kunden på det lämpligaste sättet i det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållandet av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande nederländsk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, betraktas som utbytbara och hänvisar därför till samma sak.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att besökawww.theportugalnews.com godkänner du användningen av cookies i enlighet med Anglopress Edições e Publicidade Lda:s sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affilierade/reklampartner kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Anglopress Edições e Publicidade Lda och/eller dess licensgivare den immateriella äganderätten till allt material på www.theportugalnews.com.Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du kan få tillgång till detta frånwww.theportugalnews.com för ditt eget personliga bruk med de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

Detta avtal börjar gälla från och med datumet för detta avtal.

Delar av denna webbplats ger användarna möjlighet att publicera och utbyta åsikter och information i vissa delar av webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte Anglopress Edições e Publicidade Lda:s, dess agenters och/eller dotterbolags åsikter och åsikter. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos den person som lägger fram sina åsikter och synpunkter. Anglopress Edições e Publicidade Lda är inte ansvarig för kommentarerna eller för ansvar, skador eller kostnader som orsakats och/eller lidits till följd av användning och/eller publicering och/eller uppvisning av kommentarerna på denna webbplats.

Anglopress Edições e Publicidade Lda förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller som bryter mot dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, förtalande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som kränker privatlivet.
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att be om eller främja affärer eller sedvänja eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Anglopress Edições e Publicidade Lda en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format och medier.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av online-kataloger får länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra förtecknade företags webbplatser.
 • Systemomfattande ackrediterade företag, med undantag för icke vinstdrivande organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och välgörenhetsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge som länken: a) inte på något sätt är vilseledande, b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster, och c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • Allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag;
 • Webbplatser meddot.com-gemenskap;
 • Föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av kataloger på nätet;
 • Internetportaler;
 • redovisnings-, advokat- och konsultföretag, och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle ge oss eller våra ackrediterade företag en negativ bild av oss eller våra ackrediterade företag, (b) organisationen inte har några negativa uppgifter om oss, (c) fördelen för oss med hyperlänkens synlighet kompenserar avsaknaden av Anglopress Edições e Publicidade Lda, och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande, (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster, och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Anglopress Edições e Publicidade Lda. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt din webbplats URL, en lista över eventuella URL:er från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över de URL:er på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på ett svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom att använda vårt företagsnamn, eller
 • Genom att använda den enhetliga resursadress som länkas till, eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Anglopress Edições e Publicidade Lda:s logotyp eller annat konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett licensavtal för varumärke.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehåll

Vi ska inte hållas ansvariga för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som stiger på din webbplats. Inga länkar får finnas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscena eller brottsliga, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller andra kränkningar av tredje parts rättigheter.

Integritet

Läs sekretesspolicyn

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats godkänner du att vara bunden till och följa dessa villkor för länkning.

Avlägsnande av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som av någon anledning är stötande, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt, och vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig information;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller
 • utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke, och (b) reglerar alla ansvar som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i avtal, skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Vinn en hotellvistelse i Vila Galé

Anmäl dig till Portugal News veckobrev online för att ha chans att vinna en tvånattssemester på Vila Galé-hotellet i Portugal. Kupongen är giltig under hela året, med undantag för juni, juli, augusti och nyårsfirandet.

Varje person som anmäler sig till nyhetsbrevet The Portugal News från och med den 9 april kommer att delta i en utlottning, och en vinnare kommer att utses och tillkännages vid ett senare tillfälle i tidningen, både på nätet och i tryckt form.