Avrupa Birliği Konseyi'nin Portekiz'in başkanlığının üst düzey “Yeşil Madencilik” konferansında yaptığı konuşmada, lityumun enerji dekarbonizasyon gündeminde önemli bir rol oynadığını söyledi ve ülkenin kuzeyinde ve merkezinde madenciliğin “yüksek potansiyelini” övdü ve ülkenin lityum bolluğu olan “eşsiz avantajı” vardı ve bu nedenle dekarbonizasyon katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Aynı toplantıda Çevre Bakanı'na göre, ihalenin başlatılması, Enerji ve Jeoloji Kurumu'nun sorumluluğu olan stratejik bir çevresel etki çalışması bekliyor ve Kasım ayına kadar yayınlanması gerekiyor.

Lityum araştırması ve araştırmaları, lityum mineral yataklarının varlığı, miktarları ve ekstraksiyon ekonomik canlılığı hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır, ancak çevre koruma statüsüne sahip veya çevresel etki değerlendirmesinin devam ettiği alanları hariç tutar.

Hükümet, ihalenin bu stratejik çevre değerlendirmesinden sonra başlatılacağını ve Bakanlar Kurulu tarafından Ekim ayında onaylanan yeni madencilik yasasının ardından yürürlüğe gireceğini duyurmuştu, yeni çevresel sürdürülebilirlik standartları, ekonomik faydaların paylaşımı yerel topluluklar ve belediyeler için daha fazla yetki ile.