SNIRH göre, Temmuz ayının son gününde, önceki aya göre, izlenen tüm nehir havzalarında depolanan hacimde bir azalma oldu.

Barlavento (yüzde 24,4), Mira (yüzde 46,4) ve Lima (yüzde 48) havzaları Temmuz sonunda en düşük su kullanılabilirliğine sahipti.

SNIRH verilerine göre, Mondego havzaları (yüzde 82,7), Guadiana (yüzde 78,1), Douro (yüzde 76,3), Tagus (yüzde 75) ve Cávado ve Oeste (her ikisi de yüzde 73 ile) Temmuz sonunda en yüksek depolama seviyelerine sahipti.

Verilen bilgiler ayrıca, nehir havzası tarafından Temmuz 2021 depolarının, Lima, Mira ve Ribeiras Algarve havzaları hariç, son 20 yılın Temmuz depolama ortalamalarından daha yüksek olduğunu belirtmektedir.

Her nehir havzası birden fazla rezervuara karşılık gelebilir.