Portekiz Çevre Ajansı tarafından yayınlanan sayılar, tüm izlenen havzalarda (60) Ağustos ayı sonuna kıyasla bir azalma olduğunu gösteriyor.

Daha

az su olanlara gelince, biri Lima havzasında, diğeri Mondego havzasında, iki Algarve'de ve beş Sado havzasında. Sado'da, Campilhas barajı%04, Monte da Rocha barajı%18, Odivelas barajı%39 doluydu.

Mira ve Ribeiras Barlavento havzaları “tarihsel ortalama değerlerden daha düşük toplam depolama değerleri ile devam”, bülten diyor ki, Eylül 2021'deki depoların Eylül ortalamalarından daha yüksek olduğu da belirtiliyor (1990/91 ila 2019/20 dikkate alınarak) Mira ve Barlavento rezervuarları ve ayrıca Lima ve Guadiana.

En kötü durumda olan Barlavento havzaları 56,8 Eylül'de ortalama ortalama%16,6 oranındadır.

APA ayrıca Doğu Algarve'deki rezervuarların ortalamanın altında olduğunu ve batı Algarve'deki en endişe verici durumun Bravura barajı olduğunu, su seviyeleri “tarihsel değerlerin altında” (%17) olduğunu belirtmektedir.

APA ayrıca Alentejo'nun güneybatısındaki sulama çevresini ve tartışmalı seraları sağlayan Santa Clara barajının “minimum seviyenin yüzde 44 altında” olduğunu belirtmektedir.