“ Bu yaş 40 yaş ve üzeri insanlara bir yükseltici doz uygulanması, yaşlılara öncelik, komorbiditeleri ve sağlık uzmanları (...) Omicron varyantı beklenen yayılımı ile ilişkili sağlık hizmetleri üzerinde öngörülebilir baskıyı azaltacaktır bekleniyor endişe”, aşının güçlendiricisinin genişlemesine ilişkin Covid-19'a (CTVC) karşı Aşılama Teknik Komisyonu'nun görüşünü belirtir.

Veriler, 15 Aralık 2021'de 40 yaşından büyük olanların koğuşa kabul edilen hastaların% 94,5'ini ve yoğun bakıma başvuranların% 93,4'ünü temsil ettiğini göstermektedir.

“ Bu aşamada, aşı güçlendirici stratejisinde tanımlanan kişilerin aşılamasını en üst düzeye çıkarmak ve bundan en çok fayda sağlayabilecek olanlara yükseltici dozlarla aşılamayı genişletmek için acildir”, DGS web sitesinde yayınlanan belgeyi okur.

CTVC için, Omicron'un ortaya çıkması ile beklenen salgın büyüme senaryosu, “en savunmasız insanlar için öncelikli olarak, aynı zamanda Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tavsiyeleri doğrultusunda” yükseltici dozunun uyarlanmasını haklı çıkarmaktadır.