Diário da República'da yayınlanan bir emre göre, bu yıl yakıt yönetimini izlemek amacıyla 2021'den biri daha az olan 1.001 öncelikli mahalle bulunuyor.

“ Yakıt yönetimi ikincil ağ kapsamında bitki örtüsünün birikiminin zamanında tedavisi, kırsal yangınlara karşı insanların, hayvanların ve mülklerin korunmasına katkıda bulunan ana önlemlerden biridir”, İç Devlet Sekreteri tarafından imzalanan sipariş diyor Yönetim, Patrícia Gaspar ve Doğa Koruma, Ormanlar ve Bölgesel Planlama Bakanı João Paulo Catarino.

Ancak, belge, bu önceliklerin tanımı “kırsal konutların yönetimi için mevzuatta belirtilen tüm hükümlere uymaktan muayene ajanları muaf değildir ve yukarıda belirtilen alanlara ve son tarihlere denetim kapsamını sınırlamadığını” belirtir .

Emre göre, 1.001 öncelikli cemaatlerde yakıt yönetiminin denetimi 1 ile 31 Mayıs tarihleri arasında kırsal kesimlerde (50 metre mesafede) arazi sınırındaki binalarda ve nüfus kümelerinde gerçekleştiriliyor.

Karayolu, demiryolu ve elektrik nakliye ve dağıtım hatları için bu işlem 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.