Ave (%40,5), Mira (%40,8), Cávado (%42,8), Sado (%49.9), Arade (%51.8), Douro (%55.1) ve Tejo (56,9): verilere göre, Mart ayı sonunda, bunlar aşağıdaki havzalar için seviyeleridir.

Mart ayı sonunda Oeste (%61,1), Guadiana (%75,5) ve Mondego (%78,8) havzaları en yüksek depolama seviyesine sahipti.

İzlenen 60 rezervuardan onikisi, Mart ayı sonunda SNIRH'ye göre toplam hacminin%80'inin üzerinde su bulunabilirliği vardı.

Mart ayının son gününde ve bir önceki aya kıyasla, altı nehir havzalarında depolanan hacimde bir artış ve altıda bir azalma oldu.

Havzadaki Mart 2022 depoları, Mondego havzası hariç Mart depolama ortalamalarından (1990/91-2020/21) daha düşüktür.

Her havza birden fazla rezervuar karşılık gelebilir.