Avrupa Konseyi için 2021 Yıllık Ceza İstatistikleri bu hafta yayınlandı.

Cezaevi nüfusu Portekiz de dahil olmak üzere, analiz edilen 49 ülkenin hemen hemen tamamında düştü. Ancak Portekiz'de hizmet edilen ortalama hapis süresi 2020 yılında 31 ay olarak gerçekleşti ve bu da Avrupa'da 8.9 aylık ortalamanın çok üzerinde.

Sadece Azerbaycan Portekiz'den daha yüksek bir ortalama kaydetti.