TarımBakanlığı, üretim faktörlerinin maliyetlerindeki artış ve gıda mallarındaki enflasyonist eğilim göz önüne alındığında “Ulusal Sürdürülebilir” fiyat gözlemevini oluşturdu.

Bakanlık, “Tarım ve Gıda Bakanı Maria do Céu Antunes, piyasa durumunun tüketici düzeyinde fiyatlar üzerindeki etkilerini değerlendirme misyonuna sahip olacak 'Ulusal Sürdürülebilir' fiyat gözlemevinin oluşturulmasını belirledi” dedi.

Bugözlemevi aynı zamanda üretim faktörlerindeki artış göz önüne alındığında tarımsal gıda değer zincirindeki maliyetleri ve fiyatları izlemeyi ve gıdada “enflasyonist bir eğilim” ile sonuçlanmayı amaçlamaktadır. Yönetici için, tüketicilere yeterli tedarik sağlamak ve çiftçiler için üretim faktörlerinin ücretlendirilmesinin “faaliyetlerini sürdürmek için adil gelir seviyelerine ulaşılmasına” izin vermesi için tarımsal gıdanın “tam işleyişini garanti etmek” önemlidir.

“Ulusal Sürdürülebilir” fiyat gözlemevi, başlangıç aşamasında, “değer oluşumunun tüm aşamalarında bu ürünlerin fiyatları hakkında bilgi sahibi olacak” gıda sepetini temsil eden ürünleri içeren bir pilot proje yaratacaktır.