Alternatifolarak şirket, 25 de Abril Köprüsü'nü “bu geçide getirilen kısıtlamalara uygun olarak, yani tehlikeli maddelerin taşınması için [yalnızca 02:00 ile 05:00 saatleri arasında izin verilir]”.

Salı-Çarşambagecesi “trafiğin toplam kesintisi” “köprüde yapılan çalışmalar kapsamında topografik kontrol ihtiyacından kaynaklanmaktadır”.