“Covid-19 salgını azalan bir eğilim olmasına rağmen, çok yüksek bir insidansı korur. Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doktoru Ricardo Jorge (INSA) belgesinde, hastaneye yatışlar üzerindeki etki, bu hastalıktan kaynaklanan spesifik mortalitenin yanı sıra azalan bir eğilim gösteriyor” diyor.

Sağlık hizmetlerine olan talebin azalmasının devam etmesi bekleniyor, ancak epidemiyolojik durumun gözetimi ülke korunmalı, belgeyi uyarıyor, bireysel koruma önlemleri, güçlendirici aşılama ve bu önlemlerin nüfusa sık sık iletilmesini önermeye devam ediyor.

DGS ve INSA, Coco"nun vakaları nedeniyle hastanede dolulukta düşüş eğilimi olduğunu göstermektedir Viv-19, Pazartesi günü 1,441 hastaneye kaldırıldı, 17% aynı güne göre daha az önceki hafta.

covid-19 ile spesifik ölüm oranı 14 gün içinde 37.8 ölümle gerçekleşti bir milyon kişi başına, aynı zamanda azalan bir eğilimle, bu değer hala eşiğin üzerinde olmasına rağmen nın-nin 20 Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi tarafından tanımlanan ölümler (ECDC).