“ Vergisiz” nin avantajlarını tanıtan kampanya, havaalanı ve alışveriş merkezlerinde mevcut olacak, nerede destekçilerin ekipleri Algarve'nin sunduğu çoklu seçenekler hakkında tavsiyelerde bulunacak Alışveriş Turizmi.

Renato Leite, Portekiz'de Global Blue Genel Müdürü, “Alışveriş Turizminin önemi ve 'Vergisiz' nin öneminin altını çiziyor Algarve tüccarlarının satışlarından yararlanmaları için mevcut bir araç olarak” 'Moda ve ortalama satın alma değerinin olduğunu gösteren SIBS verileri Aksesuarların, 2021'de 76€ iken, Global Blue'dan alınan verilere göre, içinde aynı sektör ve dönem, ortalama alım değeri “Vergi Ücretsiz” 615€, yaklaşık sekiz kat daha yüksekti.

Renato Leite ayrıca Alışveriş Turizminin “çok yerel ticaret üzerindeki ilgili ekonomik etki ve böyle bir şekilde büyüyor Dünya Turizm Örgütü'nün bunu stratejik bir segment olarak sınıflandırdığı turizmde büyüme için en büyük potansiyel”.

Global Blue"dan elde edilen veriler, Örneğin, that the average İngiliz turistlerin alım değeri 2022 yılında 600€ ulaştı ve kampanya olduğunu “yarım milyondan fazla turisti etkilemeyi vaat ediyor”.