Bugün yayınlanan bir açıklamada, Rekabet Kurumu (AdC) yedi güvenlik şirketine “kamu ihalelerde gözetim ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında aktif bir kartele” katıldıkları için cezalandırdı.


“ AdC, şirketlerin kamu alımları prosedürlerine katılımlarını koordine ettikleri, müşterileri kendi aralarında böldükleri ve sağlanacak hizmetlerin fiyat seviyelerini 2009'dan en az 2020'ye veya 2018'e kadar sabitledikleri sonucuna varmıştır. Charon”, amiri belirtir.