Aile ve arkadaşlarla sosyalleşme, fiziksel egzersiz ve hatta cinsel aktivite gibi küçük günlük jestler, idrar kaçırmanın etkisiyle güçlü bir şekilde engellenir.Kullanıcı arayüzünün yaygınlığı büyük ölçüde bilinmemektedir, Hastaların sorunu doktorlarına kabul etmede yaşadıkları büyük zorlukla motive edilir. Portekiz'de, farklı yaş gruplarından yaklaşık 600 bin hastanın kullanıcı arayüzünden muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. 45-65 yaş arasında, UI vakalarının oranı her erkek için 3 kadın ve yaşlılık evlerindeki insanların% 50'si bir tür inkontinanstan muzdariptir.


Kullanıcı arayüzüne neden olan hastalıkların listesi uzundur ve ilk büyük mesaj, en önemli adımın doğru teşhis olduğunu fark etmektir.. Hastalık yanlış teşhis edilirse dünyadaki en iyi tedavi işe yaramaz. Çoklu olasılıklara rağmen, kadınlarda, iki ana etiyolojik grup var: Stres Kullanıcı Arayüzü ve Acil Kullanıcı Arayüzü.Stres UI , mesane ve üretrayı destekleyen zayıflamış perineal kasların bir sonucudur. Bu zayıflık, öksürme, hapşırma, koşma veya ağır ağırlık taşıma gibi artan karın basıncı durumlarında vücudun idrar içeremeyeceği anlamına gelir. Tedavi öncelikle kilo kaybı veya pelvik kas güçlendirme programları (Kegel egzersizleri veya biofeedback) gibi önemli bir olumlu etkiye sahip olabilecek yaşam tarzı değişikliklerinden oluşur. Daha sonra tercih edilen tedavi, bir ağın yerleştirilmesinden oluşan üretra ve mesanenin pelvik desteğini arttırmak amacıyla cerrahidir. Hastalar ayaktan hasta konsültasyonunda Ürolog tarafından dikkatlice değerlendirildiğinde, bu tedavi yaklaşık% 90 civarında yüksek bir başarı oranına sahiptir.


Seçilen acil UIÂS tedavisi, istemsiz mesane kasılmalarını inhibe eden ilaçtır. Birden fazla terapötik olasılık vardır ve işe yaramazlarsa, daha invaziv yöntemleri tercih etmek her zaman mümkündür (Botoxâ intravezikal enjeksiyonu® veya nöromodülasyon). Bu patolojiye sahip hastaların sadece% 10'unun ilaçlandığı tahmin edilmektedir, bu da tanı kapasitesini ve tedaviye erişimi iyileştirme ihtiyacını vurgulamaktadır.


Şu günlerde, UI için uzun bir risk faktörleri listesi var, ve bundan kaçınmak için en iyi strateji, bu risk faktörlerini en aza indirmek veya bunlardan kaçınmak için davranış benimsemektir.. İdrar yapmadan uzun süreler, hasta evden uzaktayken çok yaygındır, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, sigara içmek, diğerleri arasında, bu hastalığın başlangıcına olumsuz katkıda bulunur. Ayrıca Diabetes Mellitus, Kronik Bronşit ve dejeneratif patolojiler gibi kronik hastalıkların doğru kontrolü çok önemlidir.


Son mesaj şüphesiz yardım istemek ve vakayı doktorunuza bildirmektir. Doğru tanı ve uygun tedavi, yaşam kalitenizi önemli ölçüde artıracaktır.Üyesi Tiago S RodriguesÜrolog


HPA Grubu


+351 282 420 400