Raporşunu buldu: 61 Portekiz"deki insanların yüzdesi çoğu habere güveniyor, çoğu zaman, sadece Finlandiya tarafından aşılan bir sayı 69 Nüfusun yüzdesi haberlerin çoğuna güveniyor, çoğu zaman.

Rapor, dünyada değerlendirilen 21 pazardan 21'inde daha düşük genel güven seviyeleri buldu ve Covid-19 salgınının zirvesinde elde edilen kazanımları kısmen tersine çevirirken, küresel ortalama güven seviyesi yüzde 42 idi.

Finlandiyave Portekiz'den sonra, haberlere yüksek düzeyde güven duyan bir sonraki ülkeler Güney Afrika (yüzde 61), Danimarka (yüzde 58), Hollanda (yüzde 56), Norveç (yüzde 56) ve Tayland (yüzde 53).


Ölçeğindiğer ucunda, en düşük güven seviyesine sahip ülkeler arasında İngiltere (yüzde 34), Fransa (yüzde 29), İspanya (yüzde 32) ve ABD (yüzde 26) yer alıyor.

İNFOGRAFIK: @Land_geist