“ Bu son yedi yıl boyunca, Hükümet olabildiğince ileri gitti. PSD, [hükümet olduğu zaman] kendi başına seçilen çözümü uygulamak için, yapmayı reddettiği ve süreci açıkça geciktirdiği bir yasayı değiştirmenin gerekli olduğunu biliyordu” dedi.

Pedro Nuno Santos, PSD partisinin “Lizbon bölgesinin havaalanı kapasitesini genişletmek açısından yapabileceği son şeyin kendisini fotoğraftan çıkarmak olduğunu “belirtti.

Programın50 yıl gerisinde

Lizbon bölgesinde havaalanı kapasitesinin artırılması konusunun “programın 50 yıl gerisinde olduğunu”

belirterek, sosyalist hükümetin “PSD/CDS'den miras aldığı çözümü sürdürdüğünü” söyledi hükümet ve liderlik değişikliği ile durdurdu”. “Siyasi ciddiyet ve siyasi tartışmalar nedeniyle, dürüst ve ciddi olmalıyız ve her biri kişisel ve parti sorumluluklarımızı üstlenmeliyiz” diye ekledi.