Bu semptomlar arasında “karın ağrısı, nefes alırken zorluklar ve ağrı, kas ağrısı, tat veya koku kaybı, karıncalanma, boğaz rahatsızlığı, sıcak veya soğuk basmaları, kollarda veya bacaklarda ağırlık ve genel yorgunluk” sayılabilir.

“ Hastaların% 12.7'sinde, enfeksiyondan üç ila beş ay sonra, bu semptomlar Covid-19'a atfedilebilir”, sonuç çalışma yazarları.


Hollanda'da yürütülen çalışma, ölçeği ve metodolojisi nedeniyle, “uzun Covid” riskini, yani koronavirüs tarafından enfeksiyondan sonra kalıcı semptomların kalıcılığını daha iyi anlamak için önemli bir araştırma parçasıdır.