İcra Tahminleri, turizm sektöründe 45.000 ila 50.000 arasında işçi ihtiyacına işaret ediyor ve bu anlamda, Cumhurbaşkanı tarafından halihazırda ilan edilmiş olan ve yasal rejimi değiştiren yeni bir kararname oluşturuldu. giriş, kalış, çıkış ve kaldırma turizmde mevcut maaş koşullarına paralel olarak ulusal topraklarda yabancılar.

Bir açıklamada, CTP, bu kararnamenin “turizme daha fazla emek çekmeyi mümkün kılacak” olmasını “umduğunu” belirtiyor. Ancak örgüt, “kamu makamlarının bu mevzuat uyarınca, daha fazla yabancıyı işgücü piyasasını güçlendirmeye teşvik etmek amacıyla bürokratik olmayan ve hızlı bir şekilde hareket etme kapasitesine ilişkin bazı çekinceleri var”.


“ CTP için, sektörde çalışacak insan sıkıntısının olduğu bir zamanda, turizme insan gücünü çekebileceği için bu sürecin etkili hale gelmesi önemlidir”.