Çalışma, UC'de Beşeri Bilimler Fakültesi profesörü ve Coğrafya ve Bölgesel Planlama Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı Miguel Padeiro tarafından yönetildi.

MiguelPadeiro'ya göre, çalışmanın sonuçları, döngü yolu ağının geliştirilmesinin “şimdiye kadar düzensiz” gerçekleştiğini gösterdi.

Araştırmacıyagöre, sosyal sorunları vurgulayan döngü yollarının gelişimi düzensiz bir şekilde yapıldı. Bununla birlikte Miguel Padeiro, erişim ve hizmet kalitesinde farklılıkların kısmen “bölgenin fiziksel koşulları” ile ilişkili olabileceğini ortaya koymaktadır.