Burası Beja"daki ikinci alan, bu hafta, kuş gribi vakaları nedeniyle belediye tarafından kapatılacak, Pazartesi gününde, Şehir Parkı kapatıldı.

Bugün gönderilen açıklamada, belediye, Kamu Bahçesinin geçici olarak kapatılmasının “derhal yürürlüğe girdiğini” ve “sekiz günden az olmamak üzere” yürürlükte olacağını açıkladı.

Kabul edilen tedbirin Gıda ve Veteriner Genel Müdürlüğü (DGAV) tarafından belirlenen hijyen ve biyogüvenlik yönergelerine saygı duyduğunu söyledi.

Lusa ajansına konuşan belediye başkanı Paulo Arsénio, bu Pazartesi günü, cesedi Ulusal Tarım ve Veteriner Araştırmaları Enstitüsü'nden ekip tarafından toplanan halk bahçesindeki mevcut koloniden “bir ördek ölü bulundu” dedi (Instituto Nacional de Investigación Agraria e Veterinária INIAV).


Belediye başkanı, “Analiz ettiler ve olumlu ve bu nedenle bahçeyi kapattık, yakalamayı başardığımız kuşları yakalayacağız, virüsün odağını ortadan kaldırmaya çalışmak için her şeyi dezenfekte edeceğiz ve ardından bahçeyi yeniden açacağız” dedi.