GraçaFreitas, ziyaretlerle ilgili olarak uygulanan önlemlerin DGS'nin değil, Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla iç kurallar oluşturan hastanelerin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Sözkonusu olan pandeminin başlangıcında uygulanan ve 3 Mayıs 2022'de değiştirilen ve Covid-19'a dijital bir sertifika veya negatif test sunulması üzerine hastaları ziyaret etmeyi mümkün kılan standart söz konusudur.