AvrupaKomisyonu, sürecin tekrarını azaltmak amacıyla, taramanın hazırlık aşamasını iyileştirmek için çeşitli Üye Devletlerin ulusal makamlarıyla ve havacılık sektörüyle zaten temas halindedir.Buyaz kaydedilen kısıtlamalara rağmen, Avrupa Birliği güvenlik sektöründe çalışanların işe alınmasına ilişkin olumlu tepkilerin farkında olduğunu söyledi.