Dışarı çıktı ve annesine dedi ki, 'Ne isteyeyim? ' O cevap verdi, 'Vaftizci Yahya'nın başı. ' Kız doğruca krala geri döndü ve isteğini yaptı, 'Bana Vaftizci Yahya'nın kafasını vermeni istiyorum, burada ve şimdi, bir tabak üzerinde. 'Kral çok sıkıntılıydı ama, yemin ettiği yeminlerini ve misafirlerini düşünerek, ona sözünü kırmak konusunda isteksizdi. Böylece kral bir kerede korumalardan birini John'un kafasını getirme emriyle gönderdi. Adam gitti ve hapishanede kafasını kesti; sonra kafasını bir tabağa getirdi ve kıza verdi, ve kız annesine verdi. John'un öğrencileri bunu duyduğunda, gelipcesedini alıp bir mezara koydular.