"The Portuguese Environment İlk elden açıklamak istediğim 2021 Ajansı (APA) tahmini, sera gazı emisyonlarımızı bir önceki yıla göre% 4,8 oranında azalttığımızı gösteriyor. Gayri Safi Yurtiçi Hizmet% 4,9 oranında büyüdü, sera gazlarını hemen hemen aynı oranda düşürdük” dedi Duarte Cordeiro, Porto İklim Paktının başlatılması sırasında.

Çevre ve İklim Eylem Bakanı azalma gösterdiğini vurguladı “ekonomik olarak büyümek için kirletmek için gerekli değildir” ve “bunu yapmak için yeterlidir topluma ait olma duygusu ile, yenilik ve çevresel sorumluluk”.

Porto İklim Paktı girişiminin lansmanında mevcut olanlara, Duarte Cordeiro bir merkezi oynadığı gibi çevre, şu anda “kalkınma motoru” olduğundan emin yönetişimde rol ve “daha olgun” politikaların oluşturulması.

Kurtarma ve Dayanıklılık Planının (PRR) %39 ayırdığını hatırlatarak İklim geçiş hedefleri, Çevre Bakanı, enerji krizi karşısında,” çevre bugün egemenlik ve özgürlük demektir”.