Finans Portalında yayınlanan

uyarıyı, “Vergi ve Gümrük İdaresi (AT), bazı vergi mükelleflerinin AT'den sözde e-postalar aldığının farkındadır ve vergi durumunun düzenlenmesine devam ettikleri iddiasıyla birlikte”, Finans Portalı'nda yayınlanan uyarıyı okur.

Vergi mükellefinin “karşı karşıya kaldığı” mesajların gövdesine bir örnek, “vergi borçlarının tahsilatı için beyanname ve vergi yürütme sürecinin gönderilmesi” olabilir ve bir bağlantıyı takiben vergi düzenlemesine devam edilmesi tavsiye edilir. sağlanan ve hangi, vergi makamları uyarmak, hileli olduğunu.

“ Bu mesajlar yanlıştır ve göz ardı edilmelidir. Amacı, alıcıyı kötü amaçlı yazılım indirmeye ikna etmektir”, AT'yi uyarıyor ve vergi mükellefinin “bu işlemi gerçekleştirmemesi” gerektiğini “hiçbir durumda” vurguladı.


Vergi Daireleri, Finans Portalında bulunan Bilgisayar Güvenliği ile ilgili bilgi formunu okumanızı tavsiye eder..