Dünya Turizm Günü kapsamında Lizbon'da tanıtılan VI Portekiz Turizm Zirvesi sırasında “Profesyonelleri Turizme Nasıl Çekebilirim” panelinde konuşan yetkili, bunun “pandemi sırasında en çok işi kaybeden sektör” olduğunu vurguladı. 100.000 işçi Bu dönemde kaybetti ve sektör 40.000 işçiyi kurtarırken, hala doldurmak için 60.000 boşluk deliği var.

Bu sektörü iyi tanıyan Ana Mendes Godinho, “turizmin insanlara ihtiyacı olduğunu, iş dünyasının Avrupa'da giderek daha açık olduğunu ve pandeminin bugün farklı işçi motivasyonları açısından bile herkesi sismik bir şekilde sarstığını vurguladı” ve “turizm diğer faaliyetlerle değil, aynı zamanda diğer ülkelerdeki işlerle sadece rekabet” olduğunu hatırlattı.

Böylece, Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı, “büyük zorluğun gençlerimizi turizmde çalışmaya çekmek, aynı zamanda dışarıdan gelenlere iş piyasasını açmak olduğunu” vurgulamaktadır.