AB İstatistik Servisi'nden alınan verilere göre, istihdam geliri tüm beşlerde artmıştır (nüfusun bir bütün olarak gelir dağılımını değerlendirmek için istatistiksel göstergeler, beş tabakaya bölünmüştür), ancak yine de COVID-19 öncesi salgının biraz altında kalmaktadır.

AB ortalamasıyla ilgili olarak, Eurostat tahminleri, SARS-CoV virüsünün yayılmasıyla mücadele önlemlerinden etkilenen işçi sayısındaki azalmaya paralel olarak, düşük gelirli hanelerde güçlü artışlarla gelir dağılımının olumlu bir evrimine işaret ediyor.


Bu tahmin aynı zamanda birçok Üye Devlette yürürlükte olan ücretleri ve aile gelirlerini istikrara kavuşturmak için alınan sosyal koruma önlemlerini de dikkate almaktadır..