Para, acil bir durumda (SURE) işsizlik risklerini azaltmak için geçici destek için Avrupa aracı kapsamında önerilmektedir ve covid-19 pandemisinin etkisini azaltmak için getirilen sürekli önlemlerde ortaya çıkan harcamaları finanse etmeyi amaçlamaktadır.


Teklif Konsey tarafından onaylandıktan sonra, mali destek yumuşak krediler şeklinde sağlanacaktır.


Portekiz'e verilen kredi, esas olarak işgücü piyasasının devamı ve sağlıkla ilgili önlemlerle ilgili olarak Mayıs 2022'ye kadar yapılan harcamaların finanse edilmesine yardımcı olacaktır.


AB yöneticisi, Portekiz için 300 milyon Euro'ya ek olarak Yunanistan (toplam 6,2 milyar Euro için 900 milyon Euro) ve Kıbrıs (toplam 632 milyon Euro karşılığında 26 milyon Euro) için ek fon önerdi.