Bakan, Lizbon'da düzenlediği basın toplantısında, “Önceki döngüde [2018-2021], tahsis 69 milyon avro idi ve bu sefer 148 milyon avro olacak, mevcut finansmanın iki katından fazla” dedi.


Duyuru, 2023 Devlet Bütçesi teklifinin sunumundan haftalar önce ve sektördeki Sanat Genel Müdürlüğü'nün destek programlarına yönelik fonların artırılması talebine yanıt olarak yapılır. Pedro Adão e Silva'ya göre, desteklenecek kuruluşlar sadece bir yüzdeyi değil, talep edilen tutarı alacaklar.


Bakana göre, 2023-2026 dört yıllık yarışmalarda 361 uygun başvuru değerlendirildi ve sonuçlar Ekim sonu ile Kasım başı arasında açıklanacak, böylece kültür varlıkları destekleri Ocak 2023'te sözleşmeli.


“ Önceki döngüden daha fazla varlık desteklenecek ve desteklenen kuruluşların her biri aldıklarından daha fazlasını alacak” dedi.


Pedro Adão e Silva'ya göre, bu artış mevcut yasama organı sırasında Kültür bütçesini artırma taahhüdünden kaynaklanıyor.


Dört yıllık programın bu fon artışının amacı, “acenteler için istikrar ve öngörülebilirlik ve koşullar sağlamaktır”, covid sonrası bağlamda.