Ekim Ekonomik Bülteni'nde, Mário Centeno liderliğindeki kurum sadece bu yıl için tahminler sunuyor, ancak 2023'te ikinci çeyrekten itibaren kaydedilen ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkisine dikkat çekiyor.

“Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırısının olumsuz etkileri yıl boyunca vurgulanarak, ikinci çeyrekten itibaren faaliyetin göreceli olarak istikrara kavuşmasını ima etti. Bu etkiler 2023'te daha belirgin olacak ve 2022'ye kıyasla önemli bir yavaşlama öngörüyor ve 3.9 s'den fazla bir vuruş etkisi olacak. [yüzde puan] ila 0,5 pp”, raporu okur.


Ancak, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) için büyüme tahmini 0,4 s. Haziran ayına kıyasla% 6,7, Portekiz ekonomisi “turizm ve özel tüketimin toparlanmasından yararlanıyor”.