“Tıbbi cihazların ulusal pazara yerleştirilmesi belirlendi: tip I cerrahi maske, marka MM4M, ref. MMPA1320000099.B; tip II cerrahi maske, marka MM4M, ref. MMPA1320000099.B; cerrahi maske tipi IIR, marka MM4M, refs. MMPA132R000099.0 ve MMPA132R000099.B, ulusal üretici PT Mills Lda'dan. , uygun olmayan CE işareti taşıyan, Avrupa düzeyinde geçerli yasal gerekliliklere uygunluk kanıtı olmadığı için, yani yerleşik ile ilgili teknik belgelerle ilgili olarak”, Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Otoritesi diyor ( Infarmed) bir bilgi genelgesinde.


Infarmed, bu cerrahi maskelerin satışının ve toplanmasının ulusal pazardan derhal askıya alınmasını belirledi..