BBC'ye göre, hükümet politikayı 2014 yılında başlattı ve dünyada cinsiyet eşitliğini diğer uluslarla olan ilişkilerin merkezine koyan ilk ülke oldu. “Toplumsal cinsiyet eşitliği İsveç ve bu hükümet için temel bir değerdir, ancak feminist bir dış politika yürütmeyeceğiz”.