“Büyüme oranları doğrudan enerji fiyatları ve emtia fiyatları genel olarak ve bu nedenle [kuraklık] olumsuz risklerden biridir belirli ülkelerde var,” dedi Avrupa Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni.

Sunumundan sonra Lusa'dan bir soruya cevap vermek Yetkili, Brüksel'deki sonbahar makroekonomik tahminlerini ekledi: “Elimizde hem Portekiz'de hem de İspanya'da hidroelektrik üzerindeki etkinin tecrübesi enerji ve enerji karışımı”.

Portekiz bölümünde, Avrupa Komisyonu notları “büyüme beklentileri için riskler olumsuz tarafta önemli ölçüde kalır belirsiz küresel çevre ve ülkeye özgü riskler ışığında İber Yarımadası'ndaki şiddetli kuraklık, uzun sürebilirdi yerli gıda arzındaki yansımalar”.

Brüksel'e göre, “Güçlü bir iyileşmeden sonra, the Portekiz ekonomisinin kısa vadede önemli ölçüde yavaşlaması bekleniyor, zayıf dış talep ve yüksek enerji fiyatları ile sınırlı”.