BBC'ye göre, bu plan Kanada'nın kalıcı sayısının sekiz katı kadar hoş karşılandığını görecekti sakinleri her yıl - nüfus başına - İngiltere'den daha ve dört kat daha fazla Birleşik Devletler.